Stichting MS Research

Loop MS de Wereld uit!

Dit jaar is Stichting MS Research partner van Vlietloop Voorschoten en kunnen deelnemers zich laten sponsoren of doneren voor dit goede doel.

Vlietloop 2014 Petra in stand MS
Stand Stichting MS Research

Zodra het totaalbedrag bekend is plaatsen we dat zo snel mogelijk.
Wel is al duidelijk wat de actiestarters hebben opgehaald namelijk bijna 1500,- Euro.
Hieronder een dankwoord van de stichting zelf.

 

Beste actiestarters Vlietloop,

Geweldig dat jullie hebben meegedaan aan de Vlietloop 2014. Door je deelname heb je bijgedragen bij om multiple sclerose de wereld uit te krijgen.
Zolang de oorzaak en oplossing voor deze zenuwslopende ziekte nog niet is gevonden, blijft wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk!

Vlietloop 2014 Actiestarters
Vlietloop 2014 Actie starters

Jullie hebben je voor de Vlietloop extra laten sponsoren door vrienden en vriendinnen om zo nog meer geld in te zamelen ter bestrijding van MS. Dit heeft het mooie bedrag van bijna 1.500 euro opgebracht.
Wij willen jullie heel erg voor bedanken!

Wij hopen natuurlijk dat jullie volgend jaar weer mee zullen doen.

Kijk voor het resultaat op www.vlietloopvoorms.nl